ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

Part Four: Luangta Mahã Bua’s Support for the World

                   Part Four: Luangta Mahã Bua’s Support for the World   Wat Pa Baan Taad has remained basically in its original condition since its establishment in 1956. Without electricity, life in the monastery is quite simple. The enormous amount of donations that Luangta Mahã Bua received during that period has been redistributed to support public welfare projects. In regards to spiritual welfare, he has supported the meditative development of monks, novices and lay people by teaching them Dharma. Since 1971, he has made Dharma books and audio tapes available for free distribution. All of his efforts have done an invaluable service to society as a whole. As he himself stated recently: “Beginning in 1956, I have helped the world for 47 years, distributing an amount totaling nearly one billion baht”.   The following is a summary of his donations to various institutions: 1.      Hospitals and health-care centers: approximately 152 million baht 2.      Schools and govern
โพสต์ล่าสุด

Part Three: The Outer Space of the Mind

  Part Three: The Outer Space of the Mind   Whereas mental defilements drag the mind down to a low level, Dharma raises it to the highest possible level, the outer space of the mind. When Luangta Mahã Bua teaches people who practice Dharma, he emphasizes generosity, moral virtue, concentration, wisdom, and the realization of Nibbãna. He teaches that material wealth is not a cause of happiness, because both happiness and suffering arise only in the heart. So we should be content with what we have, and not become overly attached to worldly possessions, because eventually all those things will disintegrate and disappear. Nothing in the world is comparable with Dharma. When Dharma and mind become one, loving-kindness and compassion will make the world a pleasant place to live. Luangta Mahã Bua always stresses the importance of kindness, self-sacrifice, forgiveness, and generous acts of charity. Such noble spiritual qualities will not disappear after death. Luangta Mahã Bua has live

สคริป Vcd สืบสานธรรม

พระหลวงตามหาบัว ญาณสัม ปันโน จังหวัดอุดรธานี วัดป่าบ้านตาด คือ สัญลักษณ์ของหัวใจที่มีแต่การให้ เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ นี่คือหัวใจหลัก ของอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ครองจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทุกลมหายใจของท่าน คือ  การให้ อนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนสุดท้ายร่างกายไร้วิญญาณของท่าน ยังมอบคืนให้ลูกหลานชาวไทย  ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  คือ เงินจาก งานศพท่าน ให้นำไปซื้อทองเข้าคลังหลวง ไว้เป็นทุนสำรองของชาติไทยต่อไป เมื่อครั้งท่านมีชีวิต  วัดต่าง ๆ โรงพยาบาลต่างๆ ประชาชน องค์กรไหน หน่วยงานใด ล้วนได้รับความเมตตาจากท่านโดยถ้วนหน้า   สิ้นองค์พระหลวงตาแล้ว โลกาสั่นสะเทือน โอ้หนอองค์พ่อธรรมผู้ให้ เมื่อจากไกล ไปลับไม่กลับหวน แผ่นดินสะท้าน แผ่นฟ้าสะเทือน จักให้เหมือนเดิมได้ คงไม่มี นับแต่นี้ไป...ลูกหลาน ฝากหัวใจ อาลัยไท้ เทิดไว้  ณ เจดียสถาน แทนหัวใจของลูกหลานชาวไทยทุกดวง   เทิดไท้ ด้วยหัวใจ สุดบูชา แด่องค์พระหลวงตา   ของลูกหลานชาวไทยทั้งปวง ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน น้อมบูชา เทิดสักการะคุณ  องค์พ