โพสต์

สคริป Vcd สืบสานธรรม

พระหลวงตามหาบัว ญาณสัม ปันโน จังหวัดอุดรธานี วัดป่าบ้านตาด คือ สัญลักษณ์ของหัวใจที่มีแต่การให้ เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ นี่คือหัวใจหลัก ของอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ครองจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทุกลมหายใจของท่าน คือ  การให้ อนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนสุดท้ายร่างกายไร้วิญญาณของท่าน ยังมอบคืนให้ลูกหลานชาวไทย  ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  คือ เงินจาก งานศพท่าน ให้นำไปซื้อทองเข้าคลังหลวง ไว้เป็นทุนสำรองของชาติไทยต่อไป เมื่อครั้งท่านมีชีวิต  วัดต่าง ๆ โรงพยาบาลต่างๆ ประชาชน องค์กรไหน หน่วยงานใด ล้วนได้รับความเมตตาจากท่านโดยถ้วนหน้า   สิ้นองค์พระหลวงตาแล้ว โลกาสั่นสะเทือน โอ้หนอองค์พ่อธรรมผู้ให้ เมื่อจากไกล ไปลับไม่กลับหวน แผ่นดินสะท้าน แผ่นฟ้าสะเทือน จักให้เหมือนเดิมได้ คงไม่มี นับแต่นี้ไป...ลูกหลาน ฝากหัวใจ อาลัยไท้ เทิดไว้  ณ เจดียสถาน แทนหัวใจของลูกหลานชาวไทยทุกดวง   เทิดไท้ ด้วยหัวใจ สุดบูชา แด่องค์พระหลวงตา   ของลูกหลานชาวไทยทั้งปวง ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน น้อมบูชา เทิดสักการะคุณ  องค์พ
โพสต์ล่าสุด