โพสต์

สคริป Vcd สืบสานธรรม

พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จังหวัดอุดรธานี วัดป่าบ้านตาด คือ สัญลักษณ์ของหัวใจที่มีแต่การให้ เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ นี่คือหัวใจหลัก
ของอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด

ผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ครองจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ
ทุกลมหายใจของท่าน คือ  การให้ อนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนสุดท้ายร่างกายไร้วิญญาณของท่าน ยังมอบคืนให้ลูกหลานชาวไทย  ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  คือ เงินจากงานศพท่าน ให้นำไปซื้อทองเข้าคลังหลวง ไว้เป็นทุนสำรองของชาติไทยต่อไป เมื่อครั้งท่านมีชีวิต  วัดต่าง ๆ โรงพยาบาลต่างๆ ประชาชน องค์กรไหน หน่วยงานใด ล้วนได้รับความเมตตาจากท่านโดยถ้วนหน้า สิ้นองค์พระ
โพสต์ล่าสุด